Nina Kronlund studerade sång, kördirigering och kyrkomusik vid Sibelius-Akademin. Hon tjänstgör som kantor i Esbo svenska församling och uppträder som frilanssångare med en mångsidig repertoar som sträcker sig från musikal till tidig musik. Kronlund är dirigent för kammarkören Novena och verkar som konstnärlig ledare för Finlands svenska kyrkosångsförbund.