Bästa vänner!

Kammarkören Novena är igång igen med sin verksamhet.

Vi sjunger i Hosianna-mässan i Esbo domkyrka på första advent 28.11 kl. 12.15. 

Kom ni också och sjung med pukor och trumpeter!

 

Fredagen 3.12 är det tid för Novenas julkonsert kl. 19.30 i Esbo domkyrka!

Fantastisk advents- och julmusik av bl.a. Bach och Schütz utlovas, samt stämningsfulla klassiker!